Noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi

6854933580_2c8b688306_z

“Marahil, balang araw, kapag ang gusaling ito na ngayon ay sinisimulan, ay gawa na, at sa pagdating ng panahon dahil sa katandaan, pagkatapos dumaan ang maraming kasawian ay bumagsak at magkadurug-durog dahil sa hampas ng Kalikasan o sa mapanirang kamay ng tao, at sa ibabaw ng mga labi/ruin ay tumubo ang mga lumot at damo; pagkatapos, kapag pinawi na nang panahon ang damo, ang lumot at ang mga labi at ikalat ng hangin ang kanyang mga abo at malimutan na sa mga pahina ng Kasaysayan ang alaala tungkol sa kanya at sa mga taong sa kanya ay gumawa, na matagal nang nalimot ng tao; marahil, kapag ang mga lipi ay nangalibing na at nawala na kasama ng balat/crust ng lupa, ay mailalabas sa loob ng bato ang mga lihim at talinhaga, kung matamaan ng panghukay ng isang minero ang bato, dahil sa hindi sinasadyang pagkakataon.Madilim ang gabi at malamig ang ihip ng hangin pumapaspas sa mga dahong tuyo at alikabok ng makipot ng daang patungo sa libingan.May tatlong anino na paanas na naguusap sa ilalim ng pinto ng libingan.Itinanong ng isa kung nakausap na niya ng kaharap si Elias.Hindi raw pero siguradong kasama ito sapagkat nailigtas na minsan ni Ibarra ang buhay nito.

noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi-84noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi-86

Saglit na huminto sa pagaasanan ang mga anino nang mabanaagan nilang may dumarating na isang anino na namamaybay sa bakod. Ipinaliwanag ng bagong dumating na anino na sinusubaybayan siya kaya’t naghiwa-hiwalay na sila at tinagubilinan ang mga dinatnan ng kinabukasan ng gabi nila tatanggapin ang mga sandata kasabay ng sigaw na "Mabuhay Don Crisostomo"! Ang bagong dating naman ay naghintay sa sulok ng pintuan.

Nang dumating ang ikalawang anino, namasid ito sa kanyang paligid.

Umaambon palibhasa, sumilong ito sa pintuan kaya’t nagkita sila ng unang sumilong.

Naisipan nilang magsugal at kung sinuman ang manalo sa kanila ay maiiwan upang makipagsugal sa mga patay.

Pumasok sila sa loob nglibingan at sa ibabaw ng punto ay umumpog magkaharap upang magsugal.

Ang mataas sa dalawa ay si Elias at ang may pilat sa mukha ay si Lucas. Nang gabing iyonn dalawang sibil ang naglalakad sa tabi ng simbahan.

You must have an account to comment. Please register or login here!